قفل اثر انگشتی دیجیتال مدل ۱۱۶NF

قفل دیجیتال اثر انگشتی ALOCK مدل 116NF از جمله دستگیره های هوشمند و قفل اثر انگشتی می باشد.

در این دستگاه قابلیت تعریف 100 اثر انگشت و 200 رمز متفاوت وجود دارد.